Земята не принадлежи на нас. Взели сме я назаем от нашите деца…
Random header image... Refresh for more!

Майко, аз те почувствах

капки дъжд
Последния уикенд връзката ми с природата се задълбочи още повече. Свързах се с нея по-силно от всякога. Видях я жива, така както мен и теб. Бяхме равни с всички, без помен от маски и изкуствени усмивки, гледахме се в очите чисто и неподправено, прегръщахме се като деца и като деца докосвахме мокрите стръкове и отпивахме натежалите капки от върховете на елховите иглички. Водата беше навсякъде около нас, опитваща се да отмие всеки спомен за изкуственото Аз.

капки дъжд

Тогава в пороя, в чистия дъжд, започваш да разбираш неща. Мокър си както тревата, както дървото над теб, както синигерчето, което пее своята прекрасна песен в тази дъждовна сутрин… и тогава виждаш – ние сме деца на природата – няма разлика между теб и тях, защо тогава ни е страх от мокрото, защо сме се отдалечили толкова от своето начало, от своя творец – майката природа – че да изпитваме нужда от дъждобран, чадър, топли дрехи, уюта, който е плод на нашия ум, искания, желания, копнежи… топло ми е, студено ми е, мокро ми е, гладен съм, уморен съм, искам къща, искам кола, искам пари, хубави дрехи, искам да ме слушат, искам аз да съм все прав, искам да контролирам, да владея, да подчинявам, да подтискам, да се съобразяват с мен, да съм красив, желан, известен… искам да съм Някой…. Желания на нашия ум. Ние тялото ли сме или духа, ние духа ли сме или ума. Духа има ли нужда от всичките материални удобства, с които се опитваме да се заобиколим… Когато се освободим от всички лъжливи желания, тогава идва рая на Земята, откриваме щастието вътре в нас, а сега търсим щастие във външни неща, от хора около нас. Освободи се и полети, приятелю! Така както си летял като дете, преди да ти кажат, че не можеш да летиш.

You are my mother / ти си моята майка
You are my father / ти си моя баща
You are my lover / ти си моята любима
You are my friend / ти си мой приятел
You’re the beginning / ти си началото
You are the center / ти си центъра
And you are beyond the end / ти си отвъд края
You are the colors of the rainbow / ти си цветовете на дъгата
You are the pure life in me / ти си чистия живот в мен
you are the rivers / ти си реките
you are the mountains / ти си планините
you are the sky / ти си небето
you are the sea / ти си морето

And I love you so you help me see / и аз те обичам толкова много, защото ти ми помагаш да видя
to see you in all is to see you in me / да видя теб във всичко е да видя теб в мен.

Mother I feel you under my feet: /майко, аз те чувствам под моите крака
Mother I hear your heart beat /майко, чувам твоя сърдечен ритъм

Mother I hear you in the river’s song: /майко, чувам те в песента на реката
Eternal waters flowing on and on /вечните води неспирно течащи

Father I see you when the eagle flies: /татко аз те виждам, когато орела лети
Flight of the Spirit’s gonna take us higher /полета на Духа ще ни отведе по-високо