Земята не принадлежи на нас. Взели сме я назаем от нашите деца…
Random header image... Refresh for more!

Гамера – извор на топлина и уют

Гамера Ракетна печка
 

Дойде зимата и ние отново трябва да помислим как да заменим слънчевата топлина в дома си. За мен огънят е този заместител.Топлината му е всепроникваща и пречистваща.Светлината му е мека и успокояваща.Гласът му е глас, роден от вятъра; глас на огън, горящ в ракетна печка.

В интернет може да открием следната дефиниция за ракетна печка: това е печка за готвене с висок коефициент на полезно действие; използва като гориво дървен материал с малък диаметър, който гори в обикновена горивна камера с отвесен димоотвод. Това гарантира почти пълно изгаряне преди пламъците да достигнат повърхността за готвене.

Ключовите принципи на ракетната печка (за готвене) са описани през 1982 г. от д-р Лари Винярски от Изследователски Център „Апровечо”, а печки, на базата на този дизайн, са спечелили наградите Ашден през 2005 г. и 2006 г.

Също така Янто Евънс от Cob Cottage Company, въз основата на изследванията и опита в много страни за период от над 30 години, в своята книга от 2006 г. „Rocket Mass Heaters” („Ракетни системи за отопление”) е описал как едни и същи принципи на горене могат да се използват да отопляват сграда. А именно като се предава голяма част от топлината от изгорелите газове в акумулираща топлината маса, често направена от коб (строителен материал от глина, пясък и слама). Тези системи за отопление са станали популярни чрез „Направи си сам” майстори, в сгради от естествени материали и в пермакултурните среди.
Ракетната печка работи ориентировъчно два пъти по-ефективно и в значителна степен по-чисто, отколкото все още използваните в много части на света методи на огън на открито. Освен това, дизайнът на печката изисква малък диаметър на дървения материал, което се постига основно с малки клони. А така горивото, необходимо за готвене и отопление, може да се събере за кратко време, без нужда от допълнителни инструменти и без да се унищожават горите.

Представям ви Стойно и Живко – единствените производители на ракетна печка в България, които ще ни разкажат по-подробно за техния продукт Гамера.

* Как се вдъхновихте да създадете печка Гамера

Живко: Лесно. Направихме си самоделни ракетни печки и през пролетта след първия сезон експлоатация решихме, че са оправдали и надминали и най-смелите ни фантазии. Печките работеха. Решихме с общи средства, по образ и подобие на първите, да опитаме да произведем надеждно изделие, което да можем да предложим на близки и приятели, които биха проявили интерес.

Стойно: Обичаме природата и често е много тежко това, на което ставаме свидетели. Възможността да се отопляваме със сухи клони или друга отпадъчна дървесина, като при това замърсяваме въздуха десетки пъти по-малко е вдъхновяваща.

* Защо точно „Гамера“?

Стойно: Гагарин не бе подходящо име за костенурка.
Живко: Докато се подготвях да сглобявам горивната камера на първата си самоделка, подредих частите на масата и получената фигура ми заприлича на стилизирана костенурка. Появиха се много и всякакви асоциации и идеята ми допадна някак. Споделих с колегата си. Беше момент, в който си играехме с идеята, че ако един ден направим изделие, ще трябва и да го кръстим някак. След няколко дни той каза, че Гамера е единствената костенурка, за която се сеща. Нямах представа каква е тази костенурка Гамера. Аз по това време си мислех за Гагарин, но 30 метрова огнедишаща костенурка, която долита от космоса, спасява човечеството, звучи като Гагарин и е японска измишльотина … ?!?!? Аз съм ЗА!

* Опишете накратко устройството и принципа й на работа.

Стойно: Работата на ракетните печки се основава на J или L – образна горивна камера. Вертикалната част на тази камера се изолира много добре. Това е т.нар. вътрешен комин. Той се нагрява много силно и повечето газове се самозапалват и изгарят в него. От тук идва чистото и ефективно изгаряне. Металният корпус играе ролята на топлообменник и термопомпа. Понеже изходът е ниско долу, горещите газове успяват да отдадат по-голямата част от топлината си. А собствената тяга ни позволява да използваме достатъчно димоходни тръби, за да усвоим почти всичката топлина.

Схема на ракетна печка

Живко: Руснаците се шегуват, че работела на принципа на двуконтурния реактивен двигател, само че наобратно. Горивната камера представлява тунел с формата на L. Направена е от огнеупорен и много добре изолиращ материал. Тя, на свой ред, е затворена в цилиндър, изпълнен с още изолация. Идеята е да се нагрява бързо и да се поддържа нагорещена. Този цилиндър, с горивната камера, е затворен в друг метален цилиндър, който се явява и външният корпус на печката. Между двата цилиндъра има кухина. В единия долен край на външния цилиндър се намира отворът за изгорелите газове, а в другият долен край – легналата част на L образната горивна камера, който пресича външния цилиндър и стърчи навън. Там е и отвора за горивото, в предната хоризонтална част на L-ката, която се подава от печката. Отворът на камерата е сравнително малък. В него дървата се полагат вертикално и стърчат от горивната камера, която е открита. След запалването, огънят тръгва навътре по хоризонталната част на тунела, завива и се издига нагоре по вертикалната част. Удря се във вътрешната страна на външния цилиндър и започва да се движи настрани и надолу в празнината между двата цилиндъра. Като достигне дъното, напуска през отвора за кюнеца.

Толкова за устройството. Сега за принципа. Когато се запали огънят, по някаква смътна за мен причина, свързана с термодинамиката, конвекцията, разликата в наляганията, тягата на комина или просто няколкото караконджула вътре, които смучат, огънят започва да пътува навътре хоризонтално в L-образната камера, вместо да излиза нагоре в стаята. Това кара дървата да горят в долната си част и постепенно, изгаряйки сами, да пропадат надолу в огъня, подхранвайки го. Тук протича и първичното изгаряне или това, което се случва във всички печки. После продуктите от това горене – добре нагорещените въздух, дим и аромати, започват да пътуват навътре и нагоре, загрявайки камерата. И понеже тя е много добре изолирана, започва да се нагрява и да достига температура 2 пъти по-голяма от тази в зоната на първичното горене. Средната температура на първичния огън е около 450 градуса по Целзий. Дима и дървесните газове, които се произвеждат от него, съдържат още толкова енергия, но за да се освободи тя, е нужна температура над 650 градуса. И така, след първоначалното време за нагряване на вертикалната част на горивната камера, която ще наречем и камера за вторично изгаряне, продуктите от първичното изгаряне започват да пътуват през зона, която се нагрява до 900-1000 градуса и също изгарят, отдавайки енергията си във вид на топлина. Продуктите на вторичното изгаряне вече са въглероден двуокис и водна пара, плюс минимално количество от първоначалната смес, която е успяла да оцелее – някъде около 1/40 част. Излизайки от камерата, този нагорещен до 900 градуса газ попада в празното пространство между двата цилиндъра, удря горната плоча на външния цилиндър и отдава почти половината си топлина. Външният цилиндър е корпусът на печката, който е изложен на стайната температура. След това газът тръгва настрани и се спуска в празнината, изминавайки дългия път до дъното на печката и отдавайки по-голяма част от топлината си, докато спадне на 170 градуса по Целзий. Предвид, че печката е херметична, при охлаждането си, отходните газове се свиват, създавайки лек вакуум във външната празнина. По този начин се произвежда засмукващ ефект към камерата, която започва да засмуква още повече въздух от стаята, през гърлото на горивната камера, карайки този поток постоянно да разгаря дървата и да поддържа огъня жив и активен. Е, това беше краткото описание.

Ракетна печка Гамера

* Какво пространство ефективно се отоплява с ракетната печка?

Стойно: Това зависи от много фактори. Печката е с мощност 9 киловата.

Живко: Ако работи в номинален режим, с тази мощност и в зависимост от изолацията, прозорците в помещението и външната температура, може да топли до 50-60 квадратни метра.

* Какви са ползите й?

Стойно: Печката е по-ефективна, следователно по-чиста и икономична. Заниженият разход на дърва води до намаляване на усилията, свързани с тяхното набавяне. По-пълното изгаряне прави почистването на печката и кюнците по-леко и значително намалява замърсяването на околната среда.

Живко: Най-вече морални. Тази печка те принуждава да мислиш. Разширява неминуемо осъзнаването ти. Особено ако имаш предразположеност. Спестяваш 2-3 пъти повече гориво, изхвърляш в атмосферата 5-10 пъти по-малко топлина и 30-40 пъти по малко отрови. Замисляш се за други видове гориво. Започваш да си представяш как един ден сам отглеждаш горивото си и не плащаш и една стотинка. Създава семеен уют и мирише хубаво. Можеш и да си готвиш. Можеш да се изфукаш пред тези, които се трепят да плащат, режат, цепят и разнасят по 10 кубика дърва на сезон.

* Има ли недостатъци?

Стойно: Изисква по-често наглеждане. За постигането на по-висока ефективност понякога са необходими повече димоходни тръби.

Живко: Че кой няма недостатъци. Едни се оплакваха, че не можела да духа студено през лятото. Други, че …. Като цяло иска наглеждане. Това не е автоматизиран пелетен котел, нито климатик с дистанционно, нито парно, което събира един чувал въглища. Не можеш да я заредиш така, че да ти гори цяла нощ. Този недостатък има решение, разбира се, но то се подразбира при ракетните печки. Те са създадени с идеята да топлят огромна акумулираща маса във вид на глинена пейка или лежанка. И ние ги проектирахме с идеята хората да могат да си ги зазидат в къщите.

* Какви и колко са вредните емисии?

Живко: Същите като при нормалните печки, но 30-40 пъти по-малко. Емисиите на въглероден окис например, когато работи в режим, според хората от лабораторията, в която ни я изследват, са колкото на цигара. Очакваме и димните емисии да са в пъти под най-строгите регулации в Германия. Хората в лабораторията вдигнаха ръце от тая печка. Предстои издаване на сертификат, на който ще пише официално.

Стойно: Въглеродните емисии могат да паднат до 4 частици на милион.

* За кого е предназначена най-вече?

Стойно: За всеки, който търси чистота и икономичност.

Живко: Когато започнахме да работим над нея, си представяхме, че млади и отворени хора, които ровят из интернет, ще ги купуват за родителите си или бабите и дядовците си. Самите те нямат много шанс да научат за тази печка, а именно те се нуждаят най-много от нея. Лесна за работа и ползваща малокалибрени и малко като количество дърва. Самите млади семейства с деца, половината от тях се отопляват на ток. Защо да плащат като луди? Да не говорим каква е разликата между климатика и живия огън в един дом. И въобще хората, на които им е писнало да прекарват по няколко от уикендите си в рязане и складиране на дърва в най-хубавите летни дни. За хората, които предпочитат да се отопляват с отпадъци, за да може гората да си стои, там където ѝ е мястото. За тези, които са научили, че 1/3 от замърсяването в света идва точно от домашните печки с неефективно изгаряне. Предназначена е за всеки, който я поиска.

* За колко време се изплаща печката?

Стойно: Зависи. Например ако отоплявате 50 квадратни метра с нормална печка и затова са ви нужни 8 кубични метра дърва за сезон, ще имате разход от около 500 лева. При цена на Гамера от 800 лева и от 2 до 3 пъти по-малко потребление на дърва, печката ще се изплати за 3 сезона.

Живко: Първоначалната ни идея беше да направим максимално проста печка, която да има толкова достъпна цена, че хората да не се замислят, когато си я купуват и да се изплаща буквално за 1-2 сезона максимум. Когато я показахме на хората, обаче, стана ясно, че имат доста изисквания. Сега разработихме и друг модел, който стана двойно по-скъп. Е… ще трябват 4 години да се изплати, но поне не загрозява интериора.

Ракетна печка Гамера

* Има ли конкуренция или аналог в България?

Стойно: За момента няма друга ракетна печка на българския пазар. Пелетните камини имат приблизително същите емисии и ефективност, но те са по-сложни устройства и са зависими от електричество и гориво. Също така са и по-скъпи.

Живко: Аналог има. Все по-често чуваме за самоделни тук и там. Основно от чужденци. Едни момчета в Северна България уж започнаха да правят. За съжаление не продължиха. В Европа има 1-2 фирми, като цяло, и те като нас са с малко бройки. В САЩ има също 2 момчета ама и те чакат да се събере поръчка за 20-тина и тогава правят. В Япония един симпатяга прави интересни, но основно за готвене.

 
* Ще има ли надграждане?

Стойно: Винаги има нещо за доизглаждане. Докато имаме възможност, ще усъвършенстваме нещата.

Живко: Ще има, ще има и още как! Станал съм на печки. Гледам жената и детето и си мисля за печки. Лягам да спя и сънувам печки. Изтърбушваме и рускоезичния и англоезичния интернет за всичко, което се появи по темата. Имаме готова водна риза, която не сме тествали още. Конвекторите вече са внедрени и работят отлично. Мислим за дизайн, който хем да е достъпен, хем да е функционален, хем да прави нещото да изглежда по-приятно на вид. Искаме да направим почти двойно по-голяма. В България е пълно с малки производства в помещения на 100-200-300 квадрата и се отопляват кой както дойде. Искаме да имаме фурничка за хляб и други ястия. Имаме колеги в Япония , които правят зашеметяващи ракетни печки. Не че ще се състезаваме с тях, ама не ми дават да спя. Влагаме много труд, много ентусиазъм, много мислене и за нас най-вълнуващото е дали хората ще я приемат тази печка. Само двама сме, а вече ни се събра много и ни е трудно, но ако се хареса, ще има още и повече и всякакви. Ако ли не – няма. Просто е. Тъкмо ще си починем малко.

За повече информация може да посетите www.gamera.eu или да ги откриете във Фейсбук на страницата им Rocket Heater Gamera (Ракетна печка Гамера).

 

Гамера

5 comments

1 jaksan { 08.22.16 at 3:24 }

Mer, как мога да се свържа с теб?

2 Future Health { 09.01.16 at 14:22 }

Много интересно, наподобява малко чудото според мен. Много хубава статия.

3 Евгений Русев { 01.12.19 at 11:30 }

Изключително смислено и стойностно начинание. Продължавайте! Не се отказвайте! Вече сте изминали най-трудното. Дано да има повече такива мислещи българи. Има ги. Ще ни има въпреки всичко. Успех!

4 Росен { 01.19.19 at 12:10 }

Желая да купя, къде и как?!!!

5 mer { 02.09.19 at 14:34 }

Росене, сайтът и фейсбук страницата им са упоменати в края на статията.

Leave a Comment