Земята не принадлежи на нас. Взели сме я назаем от нашите деца…
Random header image... Refresh for more!

Прeчистване на бъбреците

Това са откъси от книгата на Малахов „Пречистване на организма“. Ще откриете защо и как се образуват камъни в бъбреците и няколко начина за тяхното прочистване, може да прецените кой е най-подходящ за вас.

Пикочният канал (уретери) имат дължина 22-25 см.при мъжете и 2,4-4 см.- при жените.Най- широкото място в пикочния канал е 1,2 см.

Пикочопроводите (уретери) имат дължина 28-32 см.Урината се движи по уретерите благодарение на активните перисталтически свивания, които я изтласкват.Диаметърът на уретерите може да бъде увеличен значително благодарение на много голямата еластичност и при затруднено оттичане на урината същият може да се разшири до 8 см.

След тази уводна информация да преминем към разглеждане на бъбречнокаменната болест. Хипократ, Гален, персийските и арабските лекари са поставяли образуването на камъни в зависимост от географските особености на местността, климатичните условия, питейната вода.

Съвременните данни сочат, че при нарушаване или промяна на съотношението между пикочната киселина и другите соли от една страна и колоидите на урината – от друга, оксаловокиселият калций е способен да образува кристали. Нормалната урина и урината на болни (с пикочни камъни) съдържа различни мукопротеиди с отрицателен заряд. При бъбречнокаменната болест се наблюдава здраво съединение на калция с анионмукополизахаридите, които се превръщат в неразтворим комплекс. Нормалната урина съдържа около 90 мг общ биоколоид, а при болните – средно около 500 мг. При недостиг на витамин А могат да се образуват камъни. Експериментално е установено, че ВИТАМИН „А“ ПРЕПЯТСТВА ОБРАЗУВАНЕТО НА КАМЪНИ И СЪДЕЙСТВА ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ВЕЧЕ КАМЪНИ.

Характерът на храненето има голямо значение за възникване на бъбречнокаменната болест, особено в детската възраст.Ранното захранване на кърмачетата основно с каши и тестени блюда води до голяма смъртност и заболявания, в това число и много често до бъбречнокаменни заболявания.Отстраняване на дефектите в храненето позволява рязко да се снижи горепосоченото. Ще ви припомня, че кашите и тестените блюда съдържат голямо количество калций. КАЛЦИЙ, КОЙТО Е ПРЕТЪРПЯЛ ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА, НЕ СЕ УСВОЯВА от нашия организъм и играе роля на ИЗТОЧНИК ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА БЪБРЕЧНИ КАМЪНИ. Това е главната причина, поради която след премахване на камъните, те отново израстват. Човек не иска да знае причината и да я отстрани, а тя е – неправилното хранене. Инфекцията, която по един или по друг път попада в бъбреците, може да предизвика бъбречнокаменна болест. Стафилококът непосредствено в самия бъбрек влияе на реакцията на урината, променяйки киселата реакция в алкална (вследствие на бактериални преобразования на урината в пикочнокисел амоний), в резултат на което в урината се появяват утайки.

Известно значение за образуването на камъни имат и чревните бактерии. Така в червата на човека има бактерия, която изработва оксалов варовик. Размножаването на тези бактерии (зависи от храненето) предизвиква поява на осалурия (наличие на оксалати в урината) в здравия човек вследствие на прекаленото образуване на оксалати в червата, всмукването и извеждането им с урината.

Голямо значение за рецидиви на камънообразуването има и черният дроб. Нали една от функциите на черния дроб е образуването на пикочина (урея). То се извършва само в черния дроб, а уреята като краен продукт на белтъчната обмяна се отделя от бъбреците.

Урината е наситен воден разтвор на неорганични и органични соли (кристалоиди), които съществуват в разтворено, суспензирано състояние, което се благоприятства от температурата, киселиното съотношение на солите и главно от присъствието на защитни колоиди.Те поддържат солите в разтворено състояние, препятстват тяхното утаяване. Колко са важни колоидите за разтваряне на солите, се вижда например от пикочната киселина, която се разтваря във вода в съотношение 1:39480. Защитните колоиди представляват най-нежните частици на органични вещества, суспензирани в урина и се състоят от багрилните вещества на урината. В урината, отделена за едно денонощие, тяхното съдържание е 1 грам. Решаващо значение за тяхното защитно действие има специфичният им вид. Една част от тях се намира в кръвта, другата се образува в бъбреците под въздействие на жизнената дейност на бъбречните клетки. Оттук процесът на образуване на камъни в бъбреците може да се разглежда отчасти като резултат от недостатъчното в количествено и качествено отношение образуване на защитни колоиди от бъбречните елементи, като своеобразно заболяване на бъбречните клетки. Много важен фактор за възникване на дисколоидоурията (изменение на функционалната дейност на бъбреците) е нарушаване на нейната регулация от централната нервна система. Във връзка с това веднага ще посочим наблюденията на китайските лечители – страхът спуска надолу ци* и уврежда бъбреците, т.е страхът чрез централната нервна система оказва увреждащо влияние върху бъбреците и ако тази емоция се задържа или се повтаря достатъчно дълго, то се нарушава образуването на колоидите и започва образуването на камъни. Същите лечители са забелязали и друго – храната със сладък вкус (нишестето трябва да се превърне в захар, преди да бъде усвоено от организма) оказва вредно влияние върху функцията на бъбреците. А споед Аюрведа и „Чжуд-ши“ всички хранителни вещества след храносмилане притежават свой специфичен вкус. Така месо, риба, млечни продукти, варива, хляб, а също така храна със солен вкус, след смилане се превръща в химус със сладък вкус. Спомнете си съвременните изследвания на Кюттер и Вейл, които също потвърждават това древнокитайско наблюдение.

Масата на камъните е средно 20-40 г. Но се срещат и камъни, тежащи килограми. Камъните най- често се срещат в десния бъбрек, защото дебелото черво от дясната страна има тънка стена, позволяваща преминаването на токсични изливи, които увреждат десния бъбрек.Освен това той е предразположен към изместване и застойни явления! Камъните и от двете страни се срещат в 10-17 % от случаите.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ БОЛЕСТИТЕ НА БЪБРЕЦИТЕ

За борба с бъбречно-каменната болест както древните, така и съвременните лекари препоръчват да се пият много течности и да се правят топли вани.

Обилното поемане на течности помага за промиване на бъбречните легенчета и чашки и едновременно с това понижава съдържанието на плътните вещества в урината.

Използват се най-разнообразни пикочогонни средства. Нека да ги разгледаме и да намерим най- ефикасните и най-безопасните от тях.

Динята (меката й част и отвара от корите) оказва мощно пикочогонно действие, но не дразни бъбреците и пикочните пътища. Алкализирането на урината спомага за разтваряне на солите и предотвратява образуването на пясък и камъни (2-2,5 кг. диня за денонощие).

Топлите вани нормализират капилярното кръвообращение, премахват спазмите, подобряват работата на бъбреците, препятстват склеротизирането на нефроните. Отпускането и разширяването на уретерите спомага за безболезненото преминаване на пясък и дребни камъни.

Непосредствено влияние върху разтварянето на камъни оказват веществата, които се съдържат в големи количества етерични масла със специфичен горчиво-хладен вкус.Такива вещества в изобилие се съдържат в билките пелин и вратига. Древните лечители препоръчвали да се пие сок от вратига, за да се разтворят камъните в бъбреците и пикочния мехур.

Необикновено силно разтваря бъбречните камъни маслото от бяла ела, което съдържа много етерични масла с такъв горчиво-изстудяващ вкус.

Сокът от черна ряпа също разтваря бъбречните камъни.

Лимоненета киселина както и други киселини спомагат за разтваряне на фосфатни и карбонатни камъни.

Копърът съдържа 4% етерично масло, успокоява бъбречните кризи, разтваря камъните. Близките до копъра растения – целина и резенето (Foenicilum vulgare) също притежава такива свойства. Особено е необходима употребата на тези растения за профилактика на бъбречно-каменната болест, както и за подобряване на храносмилането. Жълтият кантарион (Hypericum perforatum) притежава подобни качества.

Установено е и друго: растителните пигменти (особено много се съдържат в прясноизтисканите зеленчукови и плодови сокове) под въздействието на окислително-възстановително превръщане окисляват урината, което предизвиква бързото разтваряне на някои видове пикочни камъни. Голямо количество растителни пигменти съдържат корените на билката брош (Rubia tinctorum) и шипка, а също така и плодовете на шипката и прясно приготвени сокове от моркови и цвекло.

Нека сега да разберем на практика, как става това и колко механизми са задействани във всяко прочистване.

ПРОЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ С ПОМОЩТА НА УРИНА

Раоджибхай Манибхай Пател, изтъкнат изследовател на XX век, описва случай с 35- годишен артист, които в продължение на 7 години имал камъни в бъбреците. Той се отказал от операция и се излекувал, като слагал превръзка (компрес с урина) и пил собствената си урина. Компресът се слага върху областта на засегнатия бъбрек за цяла нощ, изпива се почти цялата урина в продължение на деня. Провеждат се лечебни курсове по 20-30 дни до пълно излекуване с прекъсване за 10-20 дни.

Самият Раоджибхай веднъж през нощта усетил силни болки поради спиране на урината. Тогава той изпил своята урина, която е могъл да събере за един час (в този случай може да се изпие и чужда урина, за да се задействат по-бързо бъбреците). След два часа отделянето на урината се възобновило и болките изчезнали.

По свиделство на Раоджибхай, ДИАБЕТЪТ СЪЩО МОЖЕ СА СЕ ЛЕКУВА С УРИНОВА ТЕРАПИЯ.

ПРОЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ ЧРЕЗ ДИНЯ

Такова прочистване се провежда през сезона на дините. За тази цел трябва да се набавят дини и черен хляб. Тази храна ще бъде използвана в продължение на 1 седмица. Ако искате да ядете – яжте диня, ако искате да пиете – яжте диня, ако много ви се яде – яжте диня с хляб. През време на прочистването е желателно да има около вас близки. Защото се случва такъв момент, когато започва да се отделя пясък, камъчета и може да настъпи сърдечна слабост. Пригответе корвалол, валидол, амоняк.Трябва да сте готови за това. Това е малка операция, но без нож. Ако в бъбреците и пикочния мехур има камъчета, то най- добро време за тяхното изхвърляне е от 17-21 часа местно време.Именно по това време се проявява биоритъмът на пикочния мехур и бъбреците. Трябва да вземете топла вана и усилено да ядете диня.Топлината разширява пикочопроводите, премахва болките и спазмите (най- вече когато минават камъчета), динята ще предизвика засилено отделяне на урина – промивка, а биоритъмът ще даде необходимата сила за откъсване и изгонване на пясъка и камъните.

В края на лятото използвайте дини, през пролетта и лятото – прясно приготвени сокове по Уокър. Ако изобщо нямате нищо от горепосоченото – използвайте собствена урина. Благодарение на такава смяна на пикочогонните и разтварящи стедства, вие ще въздействате върху целия спектър на бъбречните камъни. Защото едно средство помага на един вид камъни и не помага при друг. Запомнете това.

По-нататък след едноседмична предварителна подготовка прибавете в пикочогонната отвара 5 капки масло от бяла ела и изпийте всичко това 30 минути преди хранене. Най-добре е маслото да се разбърка хубаво и да се приеме със сламка, за да не се разрушат зъбите. Желателно е да приемете маслото от бяла ела в продължение на 5 дни 3 пъти на ден преди ядене. Резултатите от прочистването започват да се проявяват на 3-4-ия ден във вид на незначително потъмняване на урината. По-късно могат да излезнат и камъчета. След 2 седмици това може да се повтори и т.н. до получаване на необходимия резултат.

В допълнение към всичките горепосочени методи може да правите особено упражнение за изхвърляне на пясък от бъбреците. Това упражнение се отнася към серия“Тигър“ и се нарича „Гладен тигър напада жертвата“.

ПРОЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ С ПОМОЩТА НА ОТВАРА ОТ КОРЕНИ ИЛИ ПЛОДОВЕ НА ШИПКА

За разтваряне или раздробяване до пясък на всякакъв вид камъни в организма се използва отвара от корени или плодове на шипка.

Приготвяне на отвара: 2 с.л нарязани корени се заливат с чаша вода, врят 15 минути, изстиват. Прецежда се. Пие се по 1/3 чаша 3 пъти на ден, топла, в продължение на 1-2 седмици. Отварата от шипков плод също така се използва при бъбречни заболявания и заболявания на пикочния мехур. При това, както в първия, така и във втория случай, отварата трябва да има тъмен цвят, което говори за наличие на голямо количество растителни пигменти.

ПРОЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ С ПОМОЩТА НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ

Доктор Уокър – основоположник на съвременната сокова терапия, препоръчва свой метод, при който са задействани два механизма: растителни пигменти и етерични масла.

Той твърди, че неорганичните вещества и най-вече калция, намиращи се в хляба и други концентрирани нишестени храни, образуват зърнести образувания в бъбреците. За пречистване и оздравяване на бъбреците той препоръчва следния сок: моркови – 10 унции, цвекло – 3, краставица-3; или: моркови – 9, целина – 5, магданоз – 2.

Накратко за сока от магданоз. Този сок е превъзходно средство при заболяване на пикочо-половия тракт и много помага (благодарение на специфичния горчиво-хладен вкус) при камъни в бъбреците и пикочния мехур, нефрит, при наличие на белтък в урината и други заболявания на бъбреците. Използва се сок както от зелената част, така и от корените. Това е един от най-силно действащите сокове, затова не трябва да се употребява в чист вид в количество повече от 30-60 грама.

ПРОЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ С ПОМОЩТА НА МАСЛО ОТ БЯЛА ЕЛА

Това е, може би, най-лесния и най-ефикасния метод за прочистване на бъбреците. Същността на метода е следната: в зависимост от годишното време в продължение на една седмица приемате пикочогонни средства.

През зимата и през късната есен – съставът на пикочогонните билки е: риган (Olriganum vulgare), градински чай (Salvia officinalis), маточина, пача трева (Polygonum aviculare), жълт кантарион (Hypericum perforatum). Жълтият кантарион може да бъде заменен с шипка (плодове или корени). Може да се използва и друг състав в зависимост от региона, в който живеете т.н. Билките трябва да са в ситно състояние с размер на чаено листо, смесват се в равни части или равно тегло – по 30 гр и се запарват.

47 comments

1 Тодор { 09.29.09 at 19:39 }

Тъй като имам проблеми с бъбреците то ми се наложи да потърся натурални и ефективни методи за разтваряне на камъни. Може да ви звучи смахнато, но открих една проста рецепта за разтваряне на камъни с кока-кола и аспержи. Американеца който е открил това е написал книга, която предлага за абсурдната цена от 33$:
http://www.kidneystoneremedy.com/
Когато човек отвори книгата може да прочете:
1. Изчаквате 2 часа след като се нахраните без да ядете нищо през това време.
2. Изпивате едно шише кока-кола от 2 литра на екс.
3. Веднага изяждате минимум 250 грама аспержи направени на пюре на пара.
4. В течение на следващите 2 часа изпивате постепенно 2 литра вода.

Това е. Фосфорната киселина в колата разтваря камъните от калциев тип в бъбреците, а аспержите ускоряват изхвърлянето им чрез урината. Колкото и да е странно доста хора във форуми са пробвали това и казват, че работи.

2 mer { 10.05.09 at 17:04 }

Ако наистина действа, то тогава тази кока-кола ще има едно единствено полезно свойство, трудно ми е да повярвам, че действа, но щом хората са го изпитали :)….
Благодаря, че сподели 🙂

3 bibisi222 { 10.07.09 at 8:46 }

Другата седмица съм на литотрипсия за разбиване на по4ти2см камък.Дали мога да ползвам тази рецепта след това.Моля ако някой я е ползвал ли4но да пи6е .

4 Тодор { 10.09.09 at 16:54 }

Извинявам се много – допуснал съм грешка в рецептата. Кока-колата се пие постепенно в продължение на 2 часа като се взема последователно чаша след чаша, а не се приема на екс защото това може дори да е опасно за стомаха. Извинявам се отново за допуснатата грешка.
Като цяло фосфорната киселина разгражда калция в организма и после той се изхвърля с урината, което е вредно за костите и зъбите. В това отношение колата предизвиква повишена киселинност и ако се пие редовно е доста вредна за организма. Също така колата предизвиква обезводняване което кара хората винаги да са жадни колкото и повече да я пият.
В тази рецепта обаче става дума за еднократно пиене на 2 литра, което не зная дали може да е опасно – все пак всеки ден милиони хора пият кола. Човек може да пробва. В американския форум http://www.curezone.com/ четох че има добри отзиви от хора които са пробвали тази рецепта и са получили размекване на камъните и частично разтваряне при случаите с по-големи камъни. Ако камъните не са с калциев състав няма да се разтворят разбира се.
Има и доста други методи – чрез билки, добавки и т.н.

5 mer { 10.09.09 at 22:28 }

bibisi222, запознай се по-добре с този метод с колата, и сам/а прецени дали да я правиш. Аз лично съм със смесени чувства, най-вече защото принципно бойкотирам всичко на Кока Кола къмпъни. Преди всичко първо бих пробвала с методите описани в статията, освен това бих си взела книжка на Малахов за пречистване на бъбреците и ще прочета повече. Камъните в бъбреците са с различен състав – едни се разтварят, а други не могат – или трябва хирургическа намеса, или да излезнат сами, което е доста болезнено (но Тодор е предупредил за това). Ти знаеш ли твоите какви са?
Успех ти пожелавам с разбиването.

6 bibisi222 { 10.12.09 at 13:18 }

Моите камъни са оксалатни.Питам за тази рецепта за6ото след литотрипсията трябва да се пият пове4е нте4ности за да излязат раздробените песъ4инки и ако е от полза да попийвам и по малко кола.Разбира се 4е няма да експериментирам с ударни дози кола при нали4ието на голям камък за6ото може да запу6а канализацията и да стане по голяма беля.След процедурата 6е пи6а!

7 Тодор { 10.25.09 at 20:11 }

Ето една изпитана рецепта от книгата на доктор Хулда Кларк „Лечение на всички болести“:

ПРОЧИСТВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ
1/2 чаена чаша изсушени корени от хортензия
1/2 чаена чаша кралица на ливадите
1/2 чаена чаша корени от бяла ружа
4 връзки пресен магданоз
Тинктура от горски енчец (извадете го от рецептата, ако сте алергични)
Капсули джинджифил
Капсули „Мечо грозде“
+Растителен глицерин
Концентрат от черни череши, 8 oz.
Витамин В6 250 мг
Магнезиев окис таблетки, 300 мг
Премерете по 1/4 чаша от всеки корен и накиснете сместа в 10 чаши студена чешмяна вода, като използвате неметален съд. Прибавете след 4 часа черешовия концентрат, загрейте до завиране и оставете да къкри 20 минути. Веднага след като се охлади, изпийте 1/4 чаша. Прецедете останалата част през бамбукова цедка в стерилен стъклен буркан от половин литър и няколко контейнерчета, издържащи на замразяване. Приберете стъкления буркан в хладилника.
Измийте магданоза и го сварете в 1 кварта вода за 3 минути. Когато изстине достатъчно, изпийте 1/4 чаша. Охладете 1 пинта и замразете още една. Изхвърлете магданоза.
Доза: всяка сутрин си наливайте в една купа по 3/4 чаша от кореновата смес и 1/2 чаша от магданозената отвара. Добавяйте по 20 капки от Тинктура от горски енчец (златна пръчица) и 1 супена лъжица глицерин. Разделете получената смес на дози и ги пийте през целия ден. Съхранявайте сместа в хладилник. Не я изпивайте изведнъж, защото ще ви заболи стомах и ще получите тежест в пикочния мехур. Ако стомахът ви е много чувствителен, започнете с половин доза.
Съхранете корените след първото варене във фризера. След 13 дни, когато запасите ви намалеят, сварете същите корени още веднъж, но добавете само 6 чаени чаши вода и варете на бавен огън в продължение само на 10 минути. Приготвеното количество ще ви стигне за 8 дни, а от началото на прочистването ще са изминали три седмици. Можете да сварите корените и трети път, но ефектът ще бъде доста по-слаб. Ако проблемът ви е сериозен, използвайте билките само два пъти.
След три седмици повторете процедурата с пресни билки.
За да получите добри резултати, трябва направите шест седмично бъбречно прочистване, а ако проблемът ви е сериозен, и по-дълго.
Вземайте също.
♦ Капсули джинджифил — по една по време на ядене (три пъти дневно)
♦ Капсули „Мечо грозде“ — една със закуската и две с вечерята
♦ Витамин В6 250 мг — един път на ден
♦ Магнезиев окис таблетки, 300 мг — една дневно
Вземайте добавките преди ядене, за да избегнете оригва-нето.

Версия на английски с допълнения и коментари има ето тук:
http://curezone.com/clark/kidney.asp

Книгата в doc-формат можете да изтеглите от моят сайт:
http://www.toshko.info/hulda_clark_cure_all.doc

Готово лекарство направено по тази рецепта с допълнения можете да купите онлайн от щатите ето тук:
http://www.oldamishdewormer.com/site/1259605/product/108

8 bibisi222 { 10.26.09 at 10:41 }

Здравейте отново!На 22,10,бях на литотрипсия разбил се е половината камък сложиха ми и стенд за по лесно изкарване на разбитите частици а и за да не се запуши бъбрека ,Четох съветите Ви по-горе но много неща не съм чувала да ги има у нас,Ако имате някоя рецепта с наши билки които да мога да закупя от аптеката пишете ,Аз пия в момента бъбречен чай на Ламбрев роватинекс цистон и течности,Ще видим какъв ще е ефекта,Благодаря Ви за съдействието,

9 pepsi_kk { 01.09.10 at 21:18 }

Хора, не ходете на никакви литотрипсии! Не вярвайте на никакви доктори! Сигурна съм , че всички имате познати в Испания, помолете ги да ви изпратят лекарството УРАЛИТ УРАТО, има го и за уратни и за оксалатни камъни, на прах е, разтваря се във вода, много е приятно. Струва 5-6 евро опаковката . Пие се през 8 часа .Ефекта е поразителен – разтваря камъните , отпуска гладката мускулатура и изкарвате абсолютно безболезнено камък до 7-8 мм. Действа след 2 денонощия. Повярвайте , ще сте ми благодарни, успех!

10 pepsi_kk { 01.09.10 at 21:26 }

Моя позната след неуспешна литотрипсия вече се чисти от уратни камъни с тамян, бял тамян от църква за 1лв/пак.
Поставяте с пръст дълбоко в гърлото, защото падал емайла на зъбите от него, и гълтате с вода, сутрин на гладно по 1 камъче. Изкарвате камъните на желе.

11 mer { 01.10.10 at 0:34 }

Това с тамяна скоро и аз го разбрах, но трябва да се прави както трябва с малки парченца, защото може да се получат силни кризи. Благодаря ти, че сподели с нас!

12 ivanka grigorova { 01.11.10 at 17:23 }

Попаднах случайно на тези коментари.Съпругът ми има проблеми с камъни в бъбреците- 2,5 см в десния и 1,8 в левия.Откриха ги преди 2 години в България при случайно ехография.Тогава бяха с по 2 мм по-малки,казаха му,че щом не го болят,нищо не се прави,а за да се разбере от кой тип са,трябва да се извадят.Сега има нощни болки,но не силните кризи,урината му е нормална и измерената киселинност е нормална.Ние живеем в Италия,тук при болки ходи на лекар с диагнозата си и му казват,че не е страшно,изписват му инжекции.Мисля,че губим ценно време.Може ли някой да ми каже как може да се разбере от какъв вид са камъните,за да се спазват съответните диети и да се вземат съответните хранителни добавки,за да се спре уголемяването на камъните.

13 GEORGI GEORGIEV { 01.13.10 at 15:11 }

Надявам се този сайт да Ви бъде в полза.www.yarg95.com.

14 liliana slavcheva { 01.14.10 at 15:19 }

zapalena sam po zdravoslovnoto hranene

15 иво { 01.23.10 at 22:25 }

Скоро четох „Прочистване на организма“ от Малахов. Интересна книга. Сканирах си я.
Различни варианти за пречистване на дебелото черво, черния дроб и т.н.
igochev@abv.bg

16 руми { 05.27.10 at 16:26 }

Здравейте, много чета от сайта и съм впечатлена от материалите. За бъбречни камъни мога да дам следната изпитана рецепта:
смесват се в голям съд на сухо следните билки: бял имел, шипка, черешови /вишнови/ дръжки, коса от царевица, хвойна плод, мечо грозде, троскот и полски хвощ. сутрин се слагат 2 литра вода да заври, дърпа се от котлона и се слагат 8 супени лъжици от смесените билки. Захлупва се и стои 10 минути. Прецежда се и се пие студено през деня. Полезно е да се изпие по-бързо, за да предизвика обилно отделяне на урина. Камъните излизат с нея, песъчинки също.

17 platanus { 05.28.10 at 0:26 }

руми, какви са пропорциите на отделните билки? Еднакво количество от всички ли?
Едно уточнение: от троскота се ползват само коренищата… И да ги миете, добре, ей 🙂
Иначе ще се сдобиете с нови камъни 🙂

18 pepi { 08.31.10 at 8:14 }

здравеъте на всички:)искам да попитам някого дали е пил някаква билка която действа моментално за изхжарляне на камак от бабрека?при мен проблема е че е заседнал в каналчето и трябва барзо да го изкарам от там заштото сабирам урина и може да имам голям проблем:( моля ви ако някоъ може да ми помогне с някоя рецепта.благодаря ви предварително…

19 славея димитрова { 10.12.10 at 10:16 }

Преди няколко години махнах камък с един грам розово масло. Имах хидронефроза на десния бъбрек. Бях много зле и в болница. Само за два дни се оправих.
Един грам масло се разделя на око на три части. Първия ден се пие по една трета на гладно сутрин и вечер, а втория само сутрин -последната третина. Слага се в лъжичка и понеже се втвърдява, към него се прибавя топла водичка. После дълбоко в устата и се пие. Измива се хубаво устата, за да се предпази емайла на зъбите. Не се приема храна поне един час. Само вода.
Съвета ми бе даден от магистър фармацевт.

20 markova { 10.13.10 at 12:14 }

Синът ми има хидронефроза. Откъде се купува розово масло. Вижда ми се много ефикасно!
Благодаря предварително!

21 Rose { 01.25.11 at 13:00 }

Здравейте,
Много полезни идеи има тук. Имам един въпрос. Как измерихте 1 грам розово масло? Малко ми етрудно да преценя колко е това.

22 Deso { 02.02.11 at 17:14 }

Rozovoto maslo obiknoveno se prodava v malko kolichestva,a ne v litri,taka che nqma da vi e trudno.Az do tuk sam prekaral 3 krizi.Ima mnogo nachini za vadene na kamani,koito sa efikasni spored horata,no znaite che vseki metod e spored tova kam koi shte vi se nagodi organizma.Zatova probvaite razlichni metodi,kato gi smenqte zashtoto edin metod pomaga na edin,no na drug ne.Ne zabravqite mnogo voda,koqto e nisko mineralizirana(hisarq,gorna banq) i otvari ot bilki.Mnogo efikasen metod e s dinq,no v sezona na dinite.Dinqta se razrqzva,porasva se sas zahar i se peche.Sled koeto se pie soka.Ili v prodaljenie ne sedica qdete samo dinq.Pomagat i koreni ot shipka,kakto i plod.Tova e za vsichki vidove kamani,no znaite che vsqko lechenie e spored tova kakav vid kamani imate,a tova se razbire sled izsledvane na izhvarlen kamak.Operativnite metodi sa kraina mqrka,koqto ne e preporachitelna.

23 Веси { 02.20.11 at 19:21 }

привет Мер!
колебая се между пречистване със сокове и това с билки. нямам бъбречни оплаквания, нито съм имала. ако е от значение – баща ми периодично образува оксалатни камъни, но двамата се храним безкрайно различно 🙂
в момента плодувам, предполагам че около 10 дни ще чистя шлаки – беше започнал да ми се облага езика и да ми излизат херпеси, та затова. иска ми се да направя едно чернодробно пречистване, но преди това трябва явно бъбречно. докато плодувам ще направя пречистване с помощта на клизми.
та, тъй като трябва вече да се храня преди да започна с чернодробното, си мислех, че тези 2 седмици преди чернодробното ще са подходящи за бъбречното. кой вид ще ми препоръчаш за бъбречното? предвид това, че сега няма дини, си мисля, че другите два вида са по-удачни. чудех се също каква е продължителността на соковото, и дали само сокове се приемат по време на пречистването или те са част от храната като цяло?

мерси предварително! 🙂

24 Олга { 04.22.11 at 17:01 }

може ли тамяна да чисти и оксалатни камъни, те са много твърди?

25 Олга Димитрова { 04.22.11 at 17:04 }

колко време е необходима да се пие тамян?

26 Иво { 07.11.11 at 11:03 }

Тодор, бихте ли изпратили книгата на Хулда Кларк на имейла ми, тъй като не мога да отворя сайта, който задавате за целта.
Благодаря Ви предварително!

27 Иво { 07.11.11 at 11:04 }

Тодор, бихте ли изпратили книгата на Хулда Кларк на имейла ми, тъй като не мога да отворя сайта, който задавате за целта. igochev@abv.bg
Благодаря Ви предварително!

28 Димитър { 02.20.12 at 13:29 }

Привет! Още един глас за рецептата с кока кола. Помогна ми да се отърва от 9мм оксалатен камък по естествен път и без никакви усложнения. Ето и подробностите: Подготвяте 8 кутийки кока кола. Непременно в кутийки, защото тази опаковка е най-трудна за фалшифициране и съства е гарантиран. Освен това подготвяте 300-400 грама аспержи/аспарагус. Сварявате аспержите и правите пюре/каша от тях. Паралелно сте приготвили съд, в който ще топлите кутийките кока кола, една по една. Отваряте първата кутийка, след което я потапяте в съд с гореща вода. Не забравяйте да отворите кутийката преди да я загрявате, защото банята с кока кола няма ефект по отношение на бъбречните камъни 😉
Изчакайте колата да се загрее добре, примерно до температура, при която пиете горещ чай, след което изпивате кутията на екс. Пиенето на гореща кока кола не е най-приятното изживяване, но повярвайте, струва си! След 20 минути изпивате следващата кутийка загрята кола и т.н. всичките 8 кутийки, през 20 минути. След като приключите и с осмата кутийка, си давате зор и изяждате пюрето от аспарагус. Аспарагусът ускорява отделянето на урина. Топлата кока кола загрява коремната кухина, а оттам и цялото тяло. Така ефекта от фосфорната киселина се усилва. Ускореното образуване на урина повишава налягането в отделителната система, а повишеното налягане разширява всички канали, по които циркулира урина – легенчета, уретър и т.н. Времето от приключване на процедурата до изкарването на камъните е 24-48 часа. Внимание: консумирането на 2.5 литра гореща кока кола е изпитание за сърцето! Ако страдате от високо кръвно налягане или проблеми със сърдечносъдовата система, предварително се консултирайте с Вашия лекар! Също се консултирайте с уролог, като се вземе впредвид размера и формата на камъка. Не пристъпвайте към процедурата ако сте сам/а/ в къщи! Планирайте деня за процедурата така, че да сте вкъщи и да я започнете около обяд. Не планирайте нищо друго за остатъка от деня: ще го прекарате в почивка (след толкова гореща кола определено ще имате нужда) и в често ходене по малка нужда. Опитайте се да задържате колкото се може повече преди уриниране, така ще гарантирате изкарването на камъка без усложнения. И най-важното: страхът е лош съюзник! Отпуснете се! Законите за флуидите са на Ваша страна! Колкото по-голям е камъка, толкова по-високо е налягането зад него, което пък кара урината да го обтича/заобикаля/изпреварва по пътя му навън, предпазвайки тъканите от одрасквания. Както казах по-горе, изхвърлих 9мм оксалатен камък, целият покрит с остри кристали, без да изпитам каквато и да е болка (можете да си дадете 1-2 таблетки NoSpa, не заради евентуална болка, а защото отпускат мускулатурата). Успех!

29 жеко { 02.20.12 at 22:44 }

здравейте знам за розовото масло но не знам дали може да се дава на 10г. дете

30 ROSEN POPOV { 05.25.12 at 4:54 }

Здравеѝте на всички от екипа, случи ми се следната случка,трябваше да занеса стерилна урина ,обаче от забързаното ежедневие,съм я забравил в банята 3-4 дена и когато взех шишенцето на дъното имаше около 1 см бели мазни парченца като на парцали.Отидох на лекар и тоѝ ми каза,че бъбреците са ми пълни с пясък и нямало как да се изкара,а като уринирам някой път,умирам от болка.Също така кръста ме боли от 2те страни.Един познат ,коѝто е имал подобни проблеми ми каза да пробвам с изсипливче,.Опитах но ефекта беше твърде краткотраен и незадоволителен.Надявам се вие да ми препоръчате нещо или статия.Благодаря предварително.

31 Нина Иванова { 02.15.13 at 9:18 }

Здравейте.Майка ми е с хидронефроза на единия бъбрек.Прочетох за розовото масло.От къде да го купим

32 groznata { 08.22.13 at 20:24 }

Limonov sok se barka s med I se qde tolkova e prosto za 2 dena ste se custvas dobre ok

33 groznata { 08.22.13 at 20:28 }

Ili cubrica barkas s maq za hlqb malko bira

34 Lena { 08.27.13 at 23:20 }

Вана с отвара от полски хвощ е чудесно средство срещу болки и кризи в бъбреците. Особено, ако имате възможност да направите поне 5 вани през ден.
При криза чаша гореща бира помага при задържане на урина. Много е неприятно, но ефикасно.

35 БЕРКАНТ { 09.05.13 at 11:59 }

ЗА РАЗБИВАНЕ НА КАМЪНИТЕ ПРОБВАЙТЕ ВОДАТА ОТ ЧЕШМАТА В С ДОЛНО БОТЕВО ОБЩ СТАМБОЛОВО ОБЛАСТ ХАСКОВО
ВОДАТА ПОМАГА АКО СЕ ИПЕ ДО 10ДНИ ОТ ТАЗИ ВОДА ПОСЛЕ СИ ГУБИ КАЧЕСТВАТА ТРЯБВА ДА СЕ ПИЕ ПОНЕ 5Л НА ДЕН ИСЛЕД ВТОРИЯ ДЕН ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ КАМЪНИТЕ ЗА ЦЕЛТА ПОЛЗВАЙТЕ КАТО ВИ ПОЧНАТ БОЛКИТЕ СПАЗМАЛГОН ЗА ДА РАЗШИРИ ПИКОЧНИТЕ КАНАЛИ И ТЕЧЕН АНАЛГИН ЗА ДА СПРЕТЕ БОЛКАТА УСПЕХ

36 Мартозавер { 11.01.13 at 18:42 }

Здравейте,и аз пробвах илача с колата но не се получава,пооблекчава болките за ден два но нищо не изхвърлих а съм ходил преди това на разбиване смисал че парчетата са 2 около 4-5 мм.

37 Kidney Detox | Corvus { 03.04.14 at 13:03 }

[…] Kidney Detox – the article is in Bulgarian […]

38 жоро { 03.06.14 at 21:30 }

Здравейте искам да споделя с вас за една билка която лекува болки в бьбреците и спомага за изхвьрляне на малки камани,месните я наричат /троши камаче/ и расте на две места в б-я в троянския балкан и летовище /св,константин /краи гр,пещера и язовир /батак/ бере се през месец май стрькове листата с цвета и се суши,прави се запарка от 2 супени льжици от билката и половин литьр вода прецежда се и се пие по една водна чаша преди ядене в продължение на 20 дни,аз и дьщерата е ползваме от три години при силни болки и да една седмица има осезаем ефект миналата година набрах повече и имам останала час от билката и,ако някой има болки в бьбреците и иска да опита с тази билка ще му я изпратя безплатно по еконт тел,за контакт 0876356061 -жоро

39 Мариета { 06.03.14 at 10:41 }

Здравейте. Колко време трябва да се взима белият тамян?

40 Sergio { 01.22.15 at 7:01 }

Zdraveite na vsichki. Za purvi put sum tuk i namiram za mnog interesno i polezno. Az zasega niamam problemi, no priatelkat mi, koiato e 20 godini po mlada ot men se oplaka, che sa namerili 6mm oxalate stone. Zatov sum tuk. Shte opitame rezeptata s cola (THANKS!). Tia ne pie coca a i az izobshto, no e interesno da se opita, az prosto ot solidarnost.
Izkam da pribavia moiat prinos kato vi kaja, che GREEN TEA (zelen chai), no da e japan, not Chinese. Izvestno e, che yaponzite ne stradat ot kamuni v bubrezite. Az go polzvam ot mnogo godini postoianno kato napitka, ne kato lekarstvo i sum strahotno dovolen. Sekreta v prigotvianeto e temperaturata na vodata da e 76C, ne kipiashta/vriashta i se durji samo 1 min. Sled kato izpiete tozi chai ot listat moje da napravite vtori chai i togav ne se ogranichava vremeto, no pak temperaturata na vodata da e sushtata. Nadiavam se da vi se ponravi i pomogne. Pozdravi ot Canada i ot men.

41 Vlado { 01.24.15 at 1:34 }

Здравейте едно от изпитаните лекарства за разтваряне на камъни е Rowatinex . това лекарство разлага почти всичко отложено в бъбреците. Но когато се пие трябва да е 30 минути преди всяко хранене. Друг вариянт е Калат – сироп , тои също разлага почти всичко и обикновенно лекарите изписват един от двата продукта. Проблема е че трябва да се прекрати образуването на камъните , за целта трябва да се ограничат определени храни съдържащи калции.

42 Брош { 01.29.15 at 9:06 }
43 Камъни в бъбреците { 02.14.15 at 10:29 }

Билкова рецепта при камъни в бъбреците
http://lekbook.com/bbreci/kamni-v-bbrecite

44 Дидо { 02.27.15 at 9:04 }

07.2013 криза с камък 10мм.02.2015 след криза на видеозона камък 5 мм.Между двете кризи пиех чай от Брош-4-5 дни в седмицата.Няма научно 100% доказателство,че е от Броша,но продължавам да го пия.

45 Aneliya Ivanova { 04.09.15 at 21:12 }

Az znam edna izpitana recepta 20 grama originalna ruska vodka s domaten sok edna ca6a 250-300grama se izpiva i mukite sled 10 minuti svur6vat.Edin moi poznat morjk mi j kaza.Toi taka se lekuva kogato e na put,az su6to j probvah v edna ugasna zima me bjha hvanali krizi.Garancia vi davam za burzinata na efekta.

46 ,,, { 05.23.16 at 18:29 }
47 ,,, { 05.23.16 at 18:32 }

Leave a Comment