Земята не принадлежи на нас. Взели сме я назаем от нашите деца…
Random header image... Refresh for more!

Духът владее материята!

откъс от книгата „Не пипай тази книга“ от Ян Ван Хелсинг
Със силата на мисълта си ние можем да постигнем всичко, което си пожелаем – дори в този момент това да ни изглежда невероятно.

Духът владее материята!

Всичко, което днес притежаваме – машини, жилища, дрехи, дори тази книга – първоначално са били мисъл, която след това е приведена в действие и е застинала в твърдата материя. Всичко в света, което е създадено от човека – без нито едно изключение, първоначално е било нечия творческа мисъл.
[Прочети още →]

ноември 9, 2009   8 коментара