Земята не принадлежи на нас. Взели сме я назаем от нашите деца…
Random header image... Refresh for more!

Category — Цитати

Духът владее материята!

откъс от книгата “Не пипай тази книга” от Ян Ван Хелсинг
Със силата на мисълта си ние можем да постигнем всичко, което си пожелаем – дори в този момент това да ни изглежда невероятно.

Духът владее материята!

Всичко, което днес притежаваме – машини, жилища, дрехи, дори тази книга – първоначално са били мисъл, която след това е приведена в действие и е застинала в твърдата материя. Всичко в света, което е създадено от човека – без нито едно изключение, първоначално е било нечия творческа мисъл.
[Прочети още →]

ноември 9, 2009   8 коментара

Духовност или лъжедуховност

Откъс от “Анастасия”.

духовник или лъжедуховникНа въпроса: защо сме принудени да слушаме постоянно разни слова за Бога от всевъзможни проповедници, защо не ни говори Бог със свои слова?- Анастасия отговори:»Слова? Толкова много думи със смисъл различен има у земните народи. Толкова много различни езици и наречия. И има един език на Божествените възвания. И той е изтъкан от шумолене на листа, от песните на птици и вълни. Езикът Божи има цвят и аромат. С този език Бог дава отговор на всяка молба.» [Прочети още →]

септември 13, 2009   9 коментара